KQXS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

64,650,236,700đ

Giá trị jackpot 2

4,358,548,600đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 19/09/2023

 • 17
 • 29
 • 35
 • 40
 • 51
 • 52
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64,650,236,700
Jackpot 2 0 4,358,548,600
Giải 1 4 40,000,000
Giải 2 555 500,000
Giải 3 13751 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

61,815,809,550đ

Giá trị jackpot 2

4,034,612,250đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 16/09/2023

 • 25
 • 27
 • 42
 • 51
 • 54
 • 55
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 61,815,809,550
Jackpot 2 0 4,034,612,250
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 584 500,000
Giải 3 12178 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

59,333,976,300đ

Giá trị jackpot 2

3,767,853,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 14/09/2023

 • 06
 • 10
 • 20
 • 22
 • 50
 • 52
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59,333,976,300
Jackpot 2 0 3,767,853,000
Giải 1 1 40,000,000
Giải 2 642 500,000
Giải 3 13037 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

56,990,967,600đ

Giá trị jackpot 2

3,507,518,700đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 12/09/2023

 • 23
 • 31
 • 32
 • 39
 • 45
 • 55
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56,990,967,600
Jackpot 2 0 3,507,518,700
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 563 500,000
Giải 3 13789 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54,554,601,450đ

Giá trị jackpot 2

3,236,811,350đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 09/09/2023

 • 13
 • 20
 • 32
 • 37
 • 43
 • 49
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54,554,601,450
Jackpot 2 0 3,236,811,350
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 584 500,000
Giải 3 12414 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

52,423,299,300đ

Giá trị jackpot 2

4,296,715,600đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 07/09/2023

 • 01
 • 04
 • 36
 • 42
 • 45
 • 54
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52,423,299,300
Jackpot 2 1 4,296,715,600
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 550 500,000
Giải 3 12410 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

50,166,294,600đ

Giá trị jackpot 2

4,045,937,300đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 05/09/2023

 • 02
 • 06
 • 19
 • 29
 • 34
 • 48
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 50,166,294,600
Jackpot 2 0 4,045,937,300
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 606 500,000
Giải 3 13334 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

48,434,457,450đ

Giá trị jackpot 2

3,853,510,950đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 02/09/2023

 • 12
 • 15
 • 32
 • 44
 • 46
 • 51
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48,434,457,450
Jackpot 2 0 3,853,510,950
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 494 500,000
Giải 3 10534 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

46,578,147,150đ

Giá trị jackpot 2

3,647,254,250đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 31/08/2023

 • 23
 • 33
 • 37
 • 43
 • 45
 • 46
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46,578,147,150
Jackpot 2 0 3,647,254,250
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 564 500,000
Giải 3 13021 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

44,834,259,900đ

Giá trị jackpot 2

3,453,489,000đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 29/08/2023

 • 01
 • 08
 • 20
 • 25
 • 35
 • 53
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44,834,259,900
Jackpot 2 0 3,453,489,000
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 552 500,000
Giải 3 13076 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

42,714,713,100đ

Giá trị jackpot 2

3,217,983,800đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 26/08/2023

 • 05
 • 08
 • 24
 • 38
 • 50
 • 51
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42,714,713,100
Jackpot 2 0 3,217,983,800
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 610 500,000
Giải 3 12926 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

40,752,858,900đ

Giá trị jackpot 2

13,336,465,600đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 24/08/2023

 • 01
 • 10
 • 20
 • 41
 • 42
 • 50
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40,752,858,900
Jackpot 2 1 13,336,465,600
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 629 500,000
Giải 3 13878 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

38,459,304,300đ

Giá trị jackpot 2

13,081,626,200đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 22/08/2023

 • 02
 • 03
 • 06
 • 34
 • 35
 • 36
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38,459,304,300
Jackpot 2 0 13,081,626,200
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 700 500,000
Giải 3 15800 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

35,774,937,300đ

Giá trị jackpot 2

12,783,363,200đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 19/08/2023

 • 07
 • 09
 • 13
 • 22
 • 27
 • 42
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35,774,937,300
Jackpot 2 0 12,783,363,200
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 979 500,000
Giải 3 17072 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

34,033,462,950đ

Giá trị jackpot 2

12,589,866,050đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 17/08/2023

 • 01
 • 05
 • 25
 • 32
 • 51
 • 52
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34,033,462,950
Jackpot 2 0 12,589,866,050
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 510 500,000
Giải 3 12375 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

31,860,737,850đ

Giá trị jackpot 2

12,348,452,150đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 15/08/2023

 • 05
 • 12
 • 25
 • 39
 • 40
 • 53
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31,860,737,850
Jackpot 2 0 12,348,452,150
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 772 500,000
Giải 3 15816 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

256,972,522,350đ

Giá trị jackpot 2

12,141,703,500đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 12/08/2023

 • 13
 • 24
 • 39
 • 43
 • 45
 • 52
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 256,972,522,350
Jackpot 2 0 12,141,703,500
Giải 1 43 40,000,000
Giải 2 2491 500,000
Giải 3 53739 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

242,211,415,350đ

Giá trị jackpot 2

10,501,580,500đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 10/08/2023

 • 04
 • 14
 • 31
 • 42
 • 47
 • 49
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 242,211,415,350
Jackpot 2 0 10,501,580,500
Giải 1 26 40,000,000
Giải 2 1828 500,000
Giải 3 41740 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

226,138,479,600đ

Giá trị jackpot 2

8,715,698,750đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 08/08/2023

 • 05
 • 06
 • 19
 • 20
 • 40
 • 45
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 226,138,479,600
Jackpot 2 0 8,715,698,750
Giải 1 37 40,000,000
Giải 2 2512 500,000
Giải 3 52664 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

KQXS POWER 6/55 – KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG 6/55

Giới thiệu về Power 6/55

Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số. Để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1. Đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.

Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba. Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc. Trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1. Và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.

Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.

Điều kiện tham gia chơi KQXS Power 6/55

– Là công dân Việt Nam. Hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Người Việt định cư ở nước ngoài

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Lịch mở thưởng KQXS Power 6/55

Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5. Và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng 

Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Anh em có thể truy cập website của chúng tôi XSMB30NGAY.NET để update thêm thông tin nhanh và chính xác nhất.