KQXS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

130,331,185,950đ

Giá trị jackpot 2

3,419,717,350đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 22/02/2024

 • 08
 • 19
 • 24
 • 31
 • 35
 • 55
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 130,331,185,950
Jackpot 2 1 3,419,717,350
Giải 1 48 40,000,000
Giải 2 1511 500,000
Giải 3 30793 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

126,553,729,800đ

Giá trị jackpot 2

3,628,934,550đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 20/02/2024

 • 34
 • 46
 • 50
 • 51
 • 52
 • 55
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải 1 27 40,000,000
Giải 2 1586 500,000
Giải 3 30486 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

120,893,318,850đ

Giá trị jackpot 2

1,815,013,083đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 17/02/2024

 • 08
 • 12
 • 17
 • 27
 • 38
 • 55
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 120,893,318,850
Jackpot 2 3 1,815,013,083
Giải 1 22 40,000,000
Giải 2 1568 500,000
Giải 3 33396 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

116,463,068,400đ

Giá trị jackpot 2

4,952,789,200đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 15/02/2024

 • 03
 • 07
 • 08
 • 18
 • 21
 • 26
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 116,463,068,400
Jackpot 2 0 4,952,789,200
Giải 1 27 40,000,000
Giải 2 1590 500,000
Giải 3 33383 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

112,343,407,950đ

Giá trị jackpot 2

4,495,049,150đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 13/02/2024

 • 08
 • 17
 • 22
 • 31
 • 34
 • 49
 • 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 112,343,407,950
Jackpot 2 0 4,495,049,150
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 1305 500,000
Giải 3 27701 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

107,397,479,550đ

Giá trị jackpot 2

3,945,501,550đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 08/02/2024

 • 22
 • 31
 • 35
 • 36
 • 38
 • 42
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 107,397,479,550
Jackpot 2 0 3,945,501,550
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1225 500,000
Giải 3 26108 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

103,161,578,250đ

Giá trị jackpot 2

3,474,845,850đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 06/02/2024

 • 08
 • 19
 • 27
 • 34
 • 46
 • 51
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 103,161,578,250
Jackpot 2 0 3,474,845,850
Giải 1 28 40,000,000
Giải 2 1549 500,000
Giải 3 30460 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

98,887,965,600đ

Giá trị jackpot 2

4,675,257,700đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 03/02/2024

 • 04
 • 06
 • 07
 • 13
 • 18
 • 26
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 98,887,965,600
Jackpot 2 1 4,675,257,700
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1324 500,000
Giải 3 27044 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

95,065,337,100đ

Giá trị jackpot 2

4,250,521,200đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 01/02/2024

 • 02
 • 07
 • 10
 • 22
 • 32
 • 40
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 95,065,337,100
Jackpot 2 0 4,250,521,200
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1139 500,000
Giải 3 24469 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

91,320,972,600đ

Giá trị jackpot 2

3,834,480,700đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 30/01/2024

 • 03
 • 10
 • 13
 • 40
 • 49
 • 52
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 91,320,972,600
Jackpot 2 0 3,834,480,700
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 1148 500,000
Giải 3 24000 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

87,295,773,450đ

Giá trị jackpot 2

3,387,236,350đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 27/01/2024

 • 06
 • 12
 • 38
 • 41
 • 46
 • 55
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 87,295,773,450
Jackpot 2 0 3,387,236,350
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 901 500,000
Giải 3 19654 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

83,810,646,300đ

Giá trị jackpot 2

3,754,098,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 25/01/2024

 • 13
 • 17
 • 35
 • 38
 • 42
 • 48
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 83,810,646,300
Jackpot 2 1 3,754,098,000
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 930 500,000
Giải 3 19259 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

80,681,771,550đ

Giá trị jackpot 2

3,406,445,250đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 23/01/2024

 • 13
 • 27
 • 32
 • 48
 • 49
 • 51
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 80,681,771,550
Jackpot 2 0 3,406,445,250
Giải 1 14 40,000,000
Giải 2 888 500,000
Giải 3 19417 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

77,023,764,300đ

Giá trị jackpot 2

3,670,976,600đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 20/01/2024

 • 06
 • 25
 • 29
 • 34
 • 49
 • 54
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 77,023,764,300
Jackpot 2 1 3,670,976,600
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 802 500,000
Giải 3 17994 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

73,702,820,550đ

Giá trị jackpot 2

3,301,982,850đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 18/01/2024

 • 12
 • 20
 • 33
 • 38
 • 40
 • 52
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 73,702,820,550
Jackpot 2 0 3,301,982,850
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 869 500,000
Giải 3 17793 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

70,984,974,900đ

Giá trị jackpot 2

3,313,161,050đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 16/01/2024

 • 09
 • 14
 • 18
 • 20
 • 27
 • 43
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 70,984,974,900
Jackpot 2 1 3,313,161,050
Giải 1 14 40,000,000
Giải 2 1132 500,000
Giải 3 22865 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

68,166,525,450đ

Giá trị jackpot 2

3,295,208,700đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 13/01/2024

 • 01
 • 05
 • 07
 • 23
 • 35
 • 42
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 68,166,525,450
Jackpot 2 1 3,295,208,700
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 900 500,000
Giải 3 18901 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

65,509,647,150đ

Giá trị jackpot 2

4,208,594,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 11/01/2024

 • 02
 • 23
 • 32
 • 44
 • 51
 • 52
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 65,509,647,150
Jackpot 2 1 4,208,594,000
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 757 500,000
Giải 3 16460 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

KQXS POWER 6/55 – KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG 6/55

Giới thiệu về Power 6/55

Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số. Để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1. Đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.

Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba. Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc. Trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1. Và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.

Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.

Điều kiện tham gia chơi KQXS Power 6/55

– Là công dân Việt Nam. Hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Người Việt định cư ở nước ngoài

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Lịch mở thưởng KQXS Power 6/55

Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5. Và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng 

Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Anh em có thể truy cập website của chúng tôi XSMB30NGAY.NET để update thêm thông tin nhanh và chính xác nhất.