Thống kê đặc biệt XSMB theo năm chi tiết chuẩn xác

hống kê giải đặc biệt tỉnh, miền theo năm

Thống kê giải đặc biệt xổ số  Miền Bắc  năm  2024

Ngày/
Tháng
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01
42932
3
2
32
5
87444
4
4
44
8
71961
6
1
61
7
19052
5
2
52
7
72031
3
1
31
4
12612
1
2
12
3
 
 
 
 
 
 
02
10956
5
6
56
1
28174
7
4
74
1
77433
3
3
33
6
62909
0
9
09
9
27567
6
7
67
3
27070
7
0
70
7
 
 
 
 
 
 
03
62495
9
5
95
4
33389
8
9
89
7
17632
3
2
32
5
67364
6
4
64
0
64857
5
7
57
2
35024
2
4
24
6
 
 
 
 
 
 
04
10240
4
0
40
4
13300
0
0
00
0
58535
3
5
35
8
69389
8
9
89
7
90869
6
9
69
5
86127
2
7
27
9
 
 
 
 
 
 
05
38267
6
7
67
3
69876
7
6
76
3
87122
2
2
22
4
72666
6
6
66
2
80183
8
3
83
1
97856
5
6
56
1
 
 
 
 
 
 
06
72794
9
4
94
3
91267
6
7
67
3
32939
3
9
39
2
00312
1
2
12
3
87661
6
1
61
7
66688
8
8
88
6
 
 
 
 
 
 
07
69618
1
8
18
9
67384
8
4
84
2
03047
4
7
47
1
93374
7
4
74
1
12317
1
7
17
8
04651
5
1
51
6
 
 
 
 
 
 
08
91089
8
9
89
7
85852
5
2
52
7
71307
0
7
07
7
30147
4
7
47
1
56095
9
5
95
4
63333
3
3
33
6
 
 
 
 
 
 
09
48877
7
7
77
4
 
97041
4
1
41
5
16510
1
0
10
1
60325
2
5
25
7
29226
2
6
26
8
 
 
 
 
 
 
10
73732
3
2
32
5
 
98352
5
2
52
7
14138
3
8
38
1
78736
3
6
36
9
44465
6
5
65
1
 
 
 
 
 
 
11
28285
8
5
85
3
 
68333
3
3
33
6
69356
5
6
56
1
98076
7
6
76
3
17409
0
9
09
9
 
 
 
 
 
 
12
13113
1
3
13
4
 
00212
1
2
12
3
12073
7
3
73
0
54105
0
5
05
5
86255
5
5
55
0
 
 
 
 
 
 
13
68586
8
6
86
4
39100
0
0
00
0
91753
5
3
53
8
90649
4
9
49
3
84396
9
6
96
5
29826
2
6
26
8
 
 
 
 
 
 
14
91138
3
8
38
1
17670
7
0
70
7
69169
6
9
69
5
71396
9
6
96
5
16880
8
0
80
8
80287
8
7
87
5
 
 
 
 
 
 
15
63261
6
1
61
7
48331
3
1
31
4
12334
3
4
34
7
99369
6
9
69
5
06926
2
6
26
8
40369
6
9
69
5
 
 
 
 
 
 
16
95539
3
9
39
2
34864
6
4
64
0
05667
6
7
67
3
96850
5
0
50
5
61034
3
4
34
7
17597
9
7
97
6
 
 
 
 
 
 
17
76553
5
3
53
8
58294
9
4
94
3
39399
9
9
99
8
90289
8
9
89
7
51468
6
8
68
4
00002
0
2
02
2
 
 
 
 
 
 
18
54998
9
8
98
7
39903
0
3
03
3
78723
2
3
23
5
62904
0
4
04
4
91322
2
2
22
4
74990
9
0
90
9
 
 
 
 
 
 
19
14609
0
9
09
9
75801
0
1
01
1
15636
3
6
36
9
26592
9
2
92
1
14478
7
8
78
5
 
 
 
 
 
 
 
20
70964
6
4
64
0
57406
0
6
06
6
35144
4
4
44
8
29379
7
9
79
6
05966
6
6
66
2
 
 
 
 
 
 
 
21
45819
1
9
19
0
99937
3
7
37
0
81866
6
6
66
2
19980
8
0
80
8
55200
0
0
00
0
 
 
 
 
 
 
 
22
36910
1
0
10
1
82488
8
8
88
6
95371
7
1
71
8
15525
2
5
25
7
39397
9
7
97
6
 
 
 
 
 
 
 
23
87441
4
1
41
5
16053
5
3
53
8
59882
8
2
82
0
12681
8
1
81
9
13182
8
2
82
0
 
 
 
 
 
 
 
24
61661
6
1
61
7
57333
3
3
33
6
88274
7
4
74
1
69952
5
2
52
7
70098
9
8
98
7
 
 
 
 
 
 
 
25
77375
7
5
75
2
15545
4
5
45
9
16342
4
2
42
6
36594
9
4
94
3
09743
4
3
43
7
 
 
 
 
 
 
 
26
20347
4
7
47
1
27234
3
4
34
7
59619
1
9
19
0
57620
2
0
20
2
53398
9
8
98
7
 
 
 
 
 
 
 
27
61579
7
9
79
6
36209
0
9
09
9
20645
4
5
45
9
25842
4
2
42
6
72578
7
8
78
5
 
 
 
 
 
 
 
28
68274
7
4
74
1
77645
4
5
45
9
49879
7
9
79
6
37696
9
6
96
5
47490
9
0
90
9
 
 
 
 
 
 
 
29
75346
4
6
46
0
39648
4
8
48
2
37869
6
9
69
5
15877
7
7
77
4
60031
3
1
31
4
 
 
 
 
 
 
 
30
08524
2
4
24
6
 
62135
3
5
35
8
44624
2
4
24
6
98932
3
2
32
5
 
 
 
 
 
 
 
31
47666
6
6
66
2
 
36909
0
9
09
9
 
06102
0
2
02
2
 
 
 
 
 
 
 

THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT XSMB THEO NĂM CHI TIẾT CHUẨN XÁC 

Thống kê đặc biệt XSMB theo năm – Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm được hệ thống cập nhật liên tục khi có kết quả của ngày mới nhất giúp người chơi:

+ Thống kê GĐB của các ngày trong tháng cùng 1 năm về bao nhiêu. Đầy đủ số liệu mở thưởng từ năm 2002 đến năm nay 2022.

+ Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong cùng ngày của các tháng trong năm

+ Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán XSMB dễ dàng nhất

Hướng dẫn cách xem thống kê đặc biệt XSMB theo năm

Để có thể xem thống kê xổ số giải đặc biệt theo năm nhanh, tiện lợi nhất. Các bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

+ Bước 1: Chọn năm mà bạn cần thống kê (vd: từ năm 2022 đến năm 2002)

+ Bước 2: Kích vào ô “Xem kết quả” chờ hệ thống hiển thị

Ví dụ bạn muốn xem giải đặc biệt của các ngày, các tháng trong năm 2022. Bạn chỉ Chọn năm 2022, kích vào ô “Xem kết quả” hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu ngay sau đó.

Lưu ý khi xem bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm

Những ngày trong năm không có dữ liệu thống kê GĐB do các yếu tố sau:

+ VD như ô trống ngày cuối tháng ngày 29/2 thì 4 năm mới có 1 lần do là năm nhuận

+ Dữ liệu trống ở giữa bảng TK do xổ số ngừng quay nghỉ tết hoặc nghỉ chống dịch

+ Hệ thống dữ liệu được cập nhật liên tục khi có kết quả nên sẽ không bị lỗi hoặc thiếu KQXS miền Bắc.

Dữ liệu cập nhật tại mục thống kê đặc biệt MB theo năm này của chúng tôi được lưu trữ và tổng hợp. Thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

Các bảng thống kê chi tiết và cụ thể sẽ giúp cho người chơi nắm bắt được xổ số đẹp nhất gần đây, từ đó có thể dự đoán chính xác nhất những con số sắp ra trong những ngày tới trên bảng kết quả xổ số.